پایان جهان؟

زندگی در عصر حاضر با آنچه که در گذشته دیده ایم هیچ شباهتی ندارد. رهبران کشورها، تجار، صاحبان مقام و منصب، همگی با شگفتی ناظر بر وضعیت مردم و جهانند و با نگرانی منتظر رویدادهای آینده بوده و به همین جهت لحظه به لحظه سرخط خبرها را دنبال میکنند. جامعه ها آشفته و روابط خارجی از هم گسیخته شده اند. و در این میان شاهد بلاهای طبیعی و ویرانگری هستیم که فقیر و غنی نمیشناسد. شنیدن فضاحت و رسوایی های اخلاقی چندش آور است. مردم همگی ناظر بر وخامت اوضاع بوده و گویا از وقایع نگران کننده پیش رو که مسیر تاریخ را دگرگون میسازد آگاهی دارند. مردم می خواهند بدانندکه آیا به پایان جهان نزدیک شده ایم؟
همواره نظریه های جدیدی در مورد چگونگی به پایان رسیدن جهان وجود داشته است. طی دهه های گذشته، مردم سال ۲۰۰۰ را آخر الزمان میپنداشتند. اما شاهد بودیم که چنین اتفاقی نیفتاد. پس از سال ۲۰۰۰ مردم دوباره به تکاپو افتادند و در زمانی دیگر بر اساس تقویم تمدن مایا سال ۲۰۱۲ را پایان تاریخ جهان پنداشتند، که آن سال نیز بدون هیچ اتفاقی سپری شد. نظریه های گوناگونی در این زمینه وجود دارد، اما هرگز برای پیشگوییهای دقیق، دلیل و مدرکی مطمئن تر و موثق تر از کتاب مقدس وجود ندارد.

پیشگویی های کتاب مقدس

تا کنون صدها پیشگویی که در کتاب مقدس وجود دارد، بوقوع پیوسته است. در باب ۴۱ از کتاب پیدایش آنطور که پیشگوئی شده بود، مصریان کهن هفت سال وفور نعمت و متعاقب آن هفت سال قحطی را تجربه نمودند. قوم اسرائیل از باب ۲۵ کتاب ارمیا چنین استنباط نمودند که به دلیل کفر و بی ایمانی خود، توسط قوم بابل به اسارت برده خواهند شد. نبوکدنصر یا همان بخت النصر، پس از به اسارت بردن قوم اسرائیل، رویایی دید که در باب ۲ کتاب دانیال نقل گردیده است. این رویا درباره سلطنتهای پی در پی قدرتهای جهان از زمان وی تا پایان جهان پیشگویی میکرد.
پیشگوییهایی که به عیسی اشاره داشتند، در میان دقیقترین و شگفت انگیز ترین پیشگوییهای کتاب مقدس بشمار میروند. در آیات ۲۵ تا ۲۷ باب ۹ کتاب دانیال می توانیم درباره زمان تعمید گرفتن عیسی و مرگ او مطالبی را بخوانیم. آیه های دیگری مانند باب ۵۳ آیه ۷ از کتاب اشعبا و آیات ۷ و ۸ باب ۲۲ کتاب مزامیر نیز جنبه های دیگری از زندگی عیسی را پیشگوئی می کنند.

کتاب مقدس و پیشگویی های پایان زمان

اگر چه میتوانیم نمونه های مختلف پیشگویی را در کتاب مقدس ببینیم، اما یکی از رایج ترین آنها، پیشگویی مربوط به پایان جهان است. دو کتاب به طور عمده شامل این نوع پیشگویی هستند: کتاب دانیال در عهد قدیم و کتاب مکاشفه یوحنا در عهد جدید. در حقیقت، از هر ۲۵ آیه در عهد جدید، یک آیه به آمدن عیسی مسیح اشاره دارد.
با وجود اینکه کتاب مقدس به کرات درباره پایان جهان و آمدن دوباره عیسی سخن بمیان می آورد، لیکن زمان دقیق آن را برای ما مشخص نمی کند. ”هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتّی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند“ (متی باب ۲۴ آیه ۳۶). ”روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد“ (دوم پطرس باب ۳ آیه ۱۰). اما به ما رهنمودهایی میدهد که بتوانیم نزدیک شدن آن را متوجه بشویم. ”جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید“ (متی باب ۲۴ آیه ۶). ”آنگاه در آسمان اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و در خورشید و ماه و ستارگان علائم خوفناکی دیده خواهد شد. بر روی زمین قومها از غرش دریاها و خروش امواج آن آشفته و پریشان خواهند شد. بسیاری از تصور سرنوشت هولناکی که در انتظار دنیاست ضعف خواهند کرد زیرا نظم و ثبات آسمان نیز در هم خواهد ریخت“ (لوقا باب ۲۱ آیات ۲۵ تا ۲۷).
کتاب مقدس در اینجا به ما چند نشانه می دهد تا بتوانیم از نزدیک شدن پایان جهان آگاه شویم. در آن زمان بلایای طبیعی و جنگهایی وجود خواهد داشت و مردم از آنچه پس از آن اتفاق خواهد افتاد، وحشت خواهند کرد. اما این تنها چیزی نیست که درباره پایان جهان به ما گفته می شود. آیه ۲۴ باب ۲۴ از کتاب متی به ما چنین هشدار می دهد: ” چون از این مسیح ها و پیغمبران دروغین زیاد خواهند آمد و حتی معجزات حیرت انگیز نیز خواهند کرد بطوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردند.“
بنابراین طبق کتاب مقدس، در پایان جهان، جسمانیت و معنویت هر دو در سیر تلاطم و هلاکت خواهند بود.
هدف شیطان این است که هر کسی را که می تواند فریب دهد – و برای او عابد و کافر یکی هستند. برای او اهمیتی ندارد که شما خود را یک ملحد، مسیحی، بودایی یا هندو بخوانید. می توانید هر دینی که می خواهید، داشته باشید. در حقیقت، رفتن به کلیسا و عمل نکردن به آموزه های مسیح برای او پسندیده تر است. اگر نگاهی دقیق به روایات کتاب مقدس بیندازید، مدعیان پیروی از مسیح را خواهید دید اما کاری را که او می گوید، انجام نمی دهند. مجازاتی که در انتظار ایشان است مشابه افرادی است که خدا را نپذیرفته اند.”چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که خدا را میشناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را بجا آوریم“ (اول یوحنا باب ۲ آیه ۳).

چگونه برای پایان جهان آماده باشیم

بنابراین ما باید این سوال را از خود بپرسیم: ”چگونه می توانیم برای پایان جهان آماده باشیم؟“ کتاب مقدس راهکارهای مختلفی را درباره آمادگی عرضه داشته است. اگر آن راه ها را از صمیم قلب دنبال کنیم، می توانیم مطمئن باشیم که برای آمدن دوباره عیسی آماده خواهیم بود.
فکر نکنید که مصون هستید. عیسی در آیات باب ۲۴ از کتاب متی چندین بار به ما هشدار میدهد که فریب نخوریم. اگر چنین احتمالی واقعا وجود نداشت، احتمالاً او تا این حد بر آن تأکید نمیکرد. پایان جهان دشوار خواهد بود. باب ۱۲ آیه ۱ دانیال به ما می گوید، ”سپس چنان دوران سختی پیش خواهد آمد که در تاریخ بشر بی سابقه بوده است».
این قضیه ساده نیست ، لیکن کتاب مقدس امید را بما ارزانی میدارد. ”اما فقط کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر طاقت بیاورند“ (متی باب ۲۴ آیه ۱۳). ”به هر که پیروز شود اجازه خواهم داد که بر تخت سلطنتی ام در کنار من بنشیند همانطور که من پیروز شدم و در کنار پدرم بر تخت نشستم.“ (مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۱). چگونه بدانیم که فریب نخورده ایم؟ ”اگر موافق این کلام سخن نگویند، پس برای ایشان روشنایی نخواهد بود“ (اشعیا باب ۸ آیه ۲۰).
زندگی خود را کاملاً به عیسی بدهید، نه فقط بخشی از آن را. خدا فقط گناهانی را که به آنها اعتراف نموده و به او واگذار میکنید، می بخشد. شیطان دوست دارد ببیند که مردمی که مدعی دینداری و خداپرستی هستند، طبق خواهشهای خود به زندگی ادامه دهند. نباید توبه و بازگشت به خدا و طلب استغفار را به آینده موکول کنیم ”پس برحذر و بیدار شده، دعا کنید زیرا نمیدانید که آن وقت کی میشود“ (مرقس باب ۱۳ آیه ۳۳). برای آمدن عیسی در هر زمانی آماده باشید. خود را با این اندیشه که این اتفاق در ۲۰ سال و یا حتی ۳ سال آینده رخ خواهد داد، فریب ندهید. هیچ کس نمی داند – پس هم اکنون و همیشه آماده باشید.
به دوستان خود بگویید. اتفاق دیگری پیش از پایان جهان به وقوع میپیوندد: هر کسی حق انتخاب دارد تا از چه راهی پیروی کند. آیه ۱۴ باب ۲۴ متی می گوید ”و به این بشارتِ ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امّتها شهادتی شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید.“ در پایان جهان دو گروه از مردم وجود خواهند داشت: کسانی که به خدا خدمت می کنند و آماده بازگشت با شکوه او هستند (اشعیا باب ۲۵ آیه ۹)، و کسانی که در پرتو نور جلال او نابود میشوند (مکاشفه یوحنا باب ۶ آیات ۱۶ و ۱۷).
تنها دو گزینه برای ما وجود دارد. یا دعوت پر مهر عیسی را بپذیریم و برای او زندگی کنیم، یا برای خواهشهای دنیوی خود زندگی کنیم – و در پایان متوجه خواهیم شد که پیروی از هواهای نفس ارزش از دست دادن زندگی ابدی را ندارد. پایان جهان واقعی است: نزدیک است و بسیار دشوار خواهد بود. انتخاب با شماست؟